INFO FRA BYGDERÅDET I VIVESTAD

årsmøteklubbeInformasjonsmøte om arbeidet med ny kommunestruktur

Bygderådet arrangerer 18. mars informasjonsmøte om kommunenes arbeid med ny kommunestruktur. Spørsmålet om eventuell grensejustering Vivestad/Høyjord trekkes spesielt fram. Bygderådet arrangerer samme kveld også sitt årsmøte 2015.

Styret for bygderådet inviterer onsdag 18. mars kl. 19.00 til informasjonsmøte om arbeidet med ny kommunestruktur. Temaet grensejustering, i dette tilfellet om Vivestad og Høyjord bør bli felles bygd uten grense imellom, blir løftet spesielt fram.

Ordførerne i Re og Andebu, Thorvald Hillestad og Bjarne Sommerstad, er invitert til møtet. Naboer i Høyjord inviteres også.

Etter informasjonsmøtet, kl. 20.15, holder bygderådet sitt årsmøte for 2015. Det vil komme mer informasjon om dette senere.

Er det spørsmål/kommentarer til møtene kan leder i styret, Vidar Vallumrød (tlf.nr. 917 32 441) kontaktes.

Liker du denne artiklen?

Share on facebook
Del på Facebook
Share on twitter
Del på Twitter