Historie

Historisk tilbakeblikk

De første åra hadde laget sine møter og arrangementer i sløydsalen på Bøen skole. Det hendte nok at man før møtet tok til måtte rydde vekk høvelflis og få arrangert sitteplasser i form av høvelbenker, kasser og hva som måtte finnes.
Men fremmøtet var som regel meget bra, særlig når en tenker på de lange veier mange hadde å gå. Medlemstallet var de første årene rundt 60. Det var mye i ei lita bygd som Høyjord. Medlemstallet i ungdomslaget har vært høyt i alle år, og rundt 350 betaler sin medlemskontingent nå for tiden.

Det store målet de første åra var å skaffe eget hus. En byggekomité arbeidet med dette i 20-åra. Da hele byggesummen på 12.800 kroner var skaffet tilveie, samt tomt, tegninger og snekker, kunne lokalet «Haugar» innvies 12. november 1933 med over 600 personer tilstede. En stor dag i bygdas historie!

De åra som nå fulgte ble som rimelig var preget av stor aktivitet. Ungdomsmøter med blant annet ulike foredrag. Opplesning fra medlemsavisa «Høyjordingen» var et høyst skattet innslag i underholdningen på møtene. Redaktørstillingen gikk på omgang, så her fikk mange medlemmer utfolde seg. Møtene ble gjerne avsluttet med leik og en sang.
Nå kom også dansefestene som blant annet var med på å skaffe inntekter til å dekke de store utgiftene laget nå hadde fått. Så kom skuespillervirksomheten inn. På lokalet var det scene. I alle år fram til i dag, med unntak av krigsårene da laget lå nede, har det vært fremført enten skuespill eller revy av lagets egne amatører.
Det neste virkelig store løftet som laget våget var innkjøp av uteplassen «Haugarplassen». En investering som både laget og hele bygda for øvrig kan glede seg over, der den ligger i nær tilknytning til lokalet og idrettsplassen og omgitt av vakker natur. Den første prøven besto plassen i 1953 da VUF`s sommerstevne ble avholdt der. Med et strålende sommervær og i slike omgivelser var det nærmest en selvfølge at stevnet ble en suksess.
Fra 1966 og ut i 70-åra arrangerte Høyjord ungdomslag sine årlige «Høyjord-dager» ute på stevneplassen. En ny type arrangement i laget. Det gikk over tre dager med dansefest fredags- og lørdagskveld med kjente orkestre som spilte. Søndag var det familieshow med landskjente artister. Lagets medlemmer ble aktivisert i salgsboder og til vakthold.

17-mai feiringen i Høyjord foregår på Haugarplassen med barnetog fra kirken. Også barneskolen har de siste årene valgt å legge skoleavslutningen til Haugarplassen, da man synes det er mer koselig der enn i skolegården.
Litt spesielt i laget har vært drift av «Haugar kino». Helt fra 50-åra og til 90-tallet hadde laget sin egen kino og viste forestillinger annenhver søndag. Etter hvert ble nok kinoapparatet og annet utstyr nokså gammeldags, og det var ikke det helt store å vise film der lenger, så driften ble nedlagt. Kinomaskinistene jobbet i alle år gratis for laget, slik som jo all annen lagsdrift også foregår.

Laget har hatt egen leikarring i mange år, både voksenring og barnering. Mange unge iførte seg sin egen bunad og deltok på leikfest både hjemme og ute i de andre leikarringene. Særlig i Vestfold og Telemark.
Deltakelse i VUF`s kunnskapstevling hørte også med i de åra den sto på programmet. Det var tre ulike lag: Under 17 år, junior- og seneiorlag. Ekstra moro var det når en klarte å komme så høyt på resultatlista at laget fikk et nytt diplom på veggen.

For å gi de unge et spesielt tilbud ble garderoben i kjelleren på Haugar omgjort til «Kjellerklubben». Der har særlig ungdomsskoleelever hatt sine ukentlige klubbkvelder. I det siste er aktivitetene utvidet fra biljard, lufthockey, musikk og dans til også Play Station 2 og karaokesang. Datamaskin med internett finnes også. Eller det er mulig bare å slappe av i dsofagrupper og prate sammen. Et eget styre av ungdommer velges til «Kjellær`n» – som de nå velger å kalle seg. Disse ungdommene står også som arrangør av månedlige klubbkvelder for barn fra 1-4 klasse, og fra 5-7 klasse. Karneval, Halloween og lørdagsdisco står også på programmet. Nokså spesielt er ungdommens tilbud til foreldre i bygda om å arrangere bursdagsselskap for barn på Haugar. De tar seg da av pynting, servering og aktivisering. Vi snakker med andre ord om ei utrolig kreativ gruppe. Derfor mottok de også Tølnsberg Blads ungdomsstipend i 2003 på hele 50.000 kroner. For de pengene har de kjøpt nytt musikkanlegg, karaokemaskin og pusset opp i Kjeller`n. I flere år har laget mottatt et tilskudd fra Andebu kommune til en klubbleder.

I dag er Høyjord ungdomslag mer aktive enn noensinne. I tillegg til ungdomsaktivitene i Kjeller`n, er det blant annet amatørteater som de to siste årene har vartet opp med to forskjellige revyer. Videre har det vært dansefester, pubkvelder, lørdagskafé, kulturarrangementer og egen lagsavis som utgis tre ganger i året. Av lagets om lag 350 medlemmer er rundt 50 av disse valgt inn i styrer og utvalg i laget. Mye arbeide går også med til å skaffe penger til lagsdriften og ikke minst til huset. Både faste utgifter, vedlikehold og av og til store utbedringer. Haugar er 70 år, men vi får si «holder seg godt»! En pedell er fortsatt ansatt og har sin nyoppussede leilighet i andre etasje. Pedellen besørger alt renhold og utleie av lokalet. En viktig del av driften.