Utleiepriser

UTLEIE PÅ HAUGAR UNGDOMSLOKALE

Gjeldene fra 1. april 2010 – vedtatt av styret 17. mars 2010

 • Storesal, lillesal og kjøkken 2.100 kroner for ikke medlemmer, og 1.600 kroner for medlemmer.
 • Storesal og kjøkken 1.600 kroner for ikke medlemmer, 1.300 kroner for medlemmer.
 • Lillesal og kjøkken 800 kroner for ikke medlemmer og 600 kroner for medlemmer.

Prisene over er per døgn, og inkluderer vask.

For påfølgende døgn betales det 75 % av døgnprisen.
Weekendleie (fredag ettermiddag til søndag kveld) betales det døgnprisen ganger tre, minus 35 %.

 • For leie av lillesal inkludert kjøkken til kveldsmøter koster 200 kroner.
 • For leie av storesal inkludert kjøkken til kveldsmøter koster 400 kroner.
 • Komplett dekketøy koster 25 kroner per gjest, men maks 1.250 kroner. Medlemmer betaler 20 kroner per gjest, men maks. 1.000 kroner. Prisen gjelder for bruk på Haugar.
 • Musikkanlegg kan leies med DJ. Leieprisen for anlegget er 1000 kroner, og DJ betales med 1.200 kroner for inntil fem timer, med avslutning se-nest klokken 02.00. DJ utover denne tiden koster 400 kroner per time. Medlemmer får 20 % rabatt på disse prisene. Prisene gjelder for bruk på Haugar.
 • Projektor til bruk på Haugar koster 1000 kroner. Medlemmer betaler 800 kroner.
 • Hjelp til dekor, dekking, rydding, lyssetting, lydbistand osv utføres etter nærmere avtale om omfang og pris på denne tjenesten.

Prisene forutsetter at leietaker selv rigger til og rydder etter seg. Vask er inkludert i prisen.

Lokalet er tilrettelagt for rullestolbrukere. Gode parkeringsmuligheter utenfor og ved lokalet.

UTLEIE TIL BRUK UTENFOR HAUGAR:

 • Leie av bord koster 40 kroner per stk .
  Medlemmer betaler 20 kroner per stk .
 • Leie av stoler koster 20 kroner per stk.
  Medlemmer betaler 10 kroner per stk.
 • Leie av tallerkener, bestikk, glass og kopper koster 15 kroner per sett.
  Medlemmer betaler 10 kroner per sett.
 • Leie av fat, mugger, boller og lignende koster 5 kroner per stk.
  Medlemmer betaler 3 kroner per stk.Prisene over er i utgangspunktet gjeldende for ett døgn, men av praktiske årsaker kan dette hentes fredag kveld med tilbakelevering søndag ettermiddag.
 • Musikkanlegg kan leies med DJ. Leieprisen for anlegget er 1.200 kro-ner, og DJ betales med 1.300 kroner for inntil fem timer, med avslutning senest klokken 02.00. DJ utover denne tiden koster 400 kroner per time. Medlemmer får 20 % rabatt på prisene over. I tillegg tilkommer trans-portkostnader med et grunnbeløp på 300 kroner pluss kilometersats (beregnet fra og til Haugar) på 5 kroner per km.

For bestilling eller ytterligere informasjon,
vennligst ring 33 44 20 79

Du kan også sende en e-post til: post@hul.no