Frivillighet er kjempeviktig for ungdomslaget . Det er nettopp den frivillige innsatsen til folk i bygda som gjør at vi fortsatt kan arrangere ting og drifte de aktivitetene vi har.

Vi ønsker å rette en ekstra stor takk til alle som har tatt på seg ett eller flere styreverv i ungdomslaget denne perioden. Uten dere hadde vi ikke kunne ha arrangert og drifta alt vi gjør i dag.

Ønsker du å bidra med noe, eller ta på deg ett styreverv? Vi trenger alltid flere som kan hjelpe til. Ta kontakt med ungdomslagets Leder Eva på E-post Post@hul.no eller på tlf. 48174947

Hovedstyret

Husstyret

Arrangementskomiteen

Kjellerklubben

Revy og Teatergruppa

Lys og Lys

Høyjordingen

Revisor

Økonomiutvalget

Nærmiljøutvalget